วัดสระทอง อำเภอมัญจาคีรี

วัดสระทอง อำเภอมัญจาคีรี วัดสระทอง ต้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า ชุมชนเก่าแก่ในเขตอำเภอมัญจาคีรี กำเนิดบ้านบัวแหล่งนี้ เริ่มต้นขึ้นราวปี พ.ศ.2375 เมื่อพ่อใหญ่ศรีวอ พ่อใหญ่โคตรวงศ์ พ่อใหญ่โคตะ พ่อใหญ่กุน และพ่อใหญ่แป พร้อมด้วยชาวบ้านอพยพหนีโรคระบาดและภัยแล้งจากโนนบ้านเค้า มาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ริมหนองน้ำ ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่เต็มทั้งหนองสวยงามมากจึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านบัว” จากนั้นมีการสร้างวัดขึ้นและให้ชื่อว่า “วัดสระทอง” ในการอพยพครั้งนั้น ได้อัญเชิญพระพุทธธูปศิลาทรายแดงรูปแบบศิลปะอีสาสนบริสุทธิ์มาด้วย ซึ่งในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ ยังคงประดิษฐานอยู่ในสิมวัดสระทอง ตัวสิมสร้างเป็นอาคารทึบแบบก่ออิฐฉาบด้วยปูนขาว มีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียว เจาะซุ้มหน้าต่างด้านข้าง ๆ ละ 2 ช่อง มีซุ้มหลอกตรงผนังด้านข้างพระประธาน ปั้นปูนเป็นเสาเหลี่ยมย่อมุม ยอดกลีบบัวประดับกระจกเงาเป็นแนวยาวตลอด วงกรอบบนของซุ้มประตูเป็นไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามผนังด้านในสิมเป็นพื้นเรียบโล่ง เป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน สิมของวัดสระทองแห่งนี้มีเอกลักษณ์งานช่างอีสานโดดเด่น จนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2544 และรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Award of Merit) เมื่อปี พ.ศ.2545 ขากองค์การยูเนสโก(UNESCO) การเดินทาง จากอำเภอเมืองขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 12(ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 14 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 2062(บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี) เมื่อถึง อำเภอมัญจาคีรี ใช้เส้นทางหมายเลข 229 (มัญจาคีรี-ชัยภูมิ) ตรงไปจะถึงโรงพยาบาลมัญจาคีรี จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทาง ขก.3010 ข้างโรงพยาบาลแล้วตรงไปจนถึงบ้านบัวทางเข้าวัดอยู่ด้านซ้ายมือ รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 60 กิโลเมตร
Page ร้าน
ติดตามข้อมูลร้านอาหารอร่อยในขอนแก่น ได้ที่ www.gotokhonkaen.com